Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια (1) εκτυπωτή barcode και (500) ρολών ετικετών για την σήμανση των προϊόντων του ΤΑΠ»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την Δευτέρα 10/06/2019.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τυποποιημένου οικίσκου για χρήση προσωρινού αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου Δήλου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τυποποιημένου οικίσκου για χρήση προσωρινού αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου Δήλου»

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Τληπολέμου 52-54

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Κισθινίου 11-13

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Τληπολέμου 44 

Περισσότερα...