Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για τις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών

Ανακοίνωση για τις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Περίληψη και διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος ERP του ΟΔΑΠ και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού (Galaxy Retail & ERP)

Περίληψη και διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος ERP του ΟΔΑΠ και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού (Galaxy Retail & ERP) που εφαρμόζει ο ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για τη διενέργεια μελέτης με στόχο την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας στους τελευταίους στην κατάταξη 200 Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για τη διενέργεια μελέτης με στόχο την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας στους τελευταίους στην κατάταξη 200 Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας»

Περισσότερα...