Επικοινωνία

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων

Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο210-3722500
Γραφείο Προέδρου
Γραμματεία Προέδρου210-3722510
Νομικό Τμήμα210-3722529
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού210-3722550
Τμήμα Λογιστηρίου210-3722630/504
Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου210-3722521
Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ.210-3722542
Γραφείο Εισιτηρίων210-3722660
Γραφείο Προώθησης Πολιτιστικών Προϊόντων

και Συντονισμού Πωλητηρίων

210-3722629
Γραφείο Αναψυκτηρίων210-3722560
Γραφείο Ακινήτων210-3722538
Γραφείο Απαλλοτριώσεων210-3722626
Γραφείο Μηχανοργάνωσης210-3722591
Εργαστήρια Εκμαγείων και Αντιγράφων210-4817807
Κάρτα Πολιτισμού210-3722614
Διεύθυνση Δημοσιευμάτων210-3722502/503/569
Διεύθυνση Αποτυπώσεων

και Συντηρήσεως Κτιρίων

210-3722507
Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου210-3722517
Τμήμα Μελετών210-3722596/631

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας:

powered by fox contact