Επικοινωνία

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Ελευθερίου Βενιζέλου 57 (Πανεπιστημίου), 105 64 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο210-3722500
Πρόεδρος Δ.Σ.
Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ.210-3722510

Data Protection Officer dpo@tap.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας:

powered by fox contact