Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Τυποποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής αλυσίδας - συγκομιδή ελαιοκάρπων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Τυποποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής αλυσίδας - συγκομιδή ελαιοκάρπων.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων της υπ. αριθ. διακήρυξης: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/15072/03-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΜΜ46ΜΖΜ4-ΦΨ2) για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη μιας (1) θέσης εμμίσθου Δικηγόρου στον ΟΔΑΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη μιας (1) θέσης εμμίσθου Δικηγόρου στον ΟΔΑΠ

Περισσότερα...