Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) για τους κωδικούς ειδικότητας 106,107,111 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 184/12-02-2021 Απόφαση του ΑΣΕΠ

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) για τους κωδικούς ειδικότητας 106,107,111 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 184/12-02-2021 Απόφαση του ΑΣΕΠ

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) για τον κωδικό ειδικότητας 100

Πίνακες Κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) για τον κωδικό ειδικότητας 100

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.3) και κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στην κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια στο Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.3) και κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στην κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια στο Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου»

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ, ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ, ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) ΓΙΑ TOYΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 102,103,104 ΚΑΙ 109

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) ΓΙΑ TOYΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 102,103,104 ΚΑΙ 109

Περισσότερα...