Ανακοινώσεις

Πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης των εκδόσεων του ΟΔΑΠ

Πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης των εκδόσεων του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτιστικών προϊόντων, εξοπλισμού και εισιτήριων εντός της Περιφέρειας Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτιστικών προϊόντων, εξοπλισμού και εισιτήριων εντός της Περιφέρειας Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών σε αρχαιολογικούς χώρους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών σε αρχαιολογικούς χώρους

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Προμήθεια Πιστών Αντιγράφων

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Προμήθεια Πιστών Αντιγράφων

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Έγκριση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων/εστιατορίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων και του δικαιώματος εγκατάστασης αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στα εκδοτήρια του αρχ/κού χώρου της Λίνδου και ανάπτυξη Σχεδίων Αποτύπωσης με Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης & Τεύχος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης (προμελέτες) για 7 αρχ/κούς χώρους
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση λογισμικού και επιδιόρθωση βλαβών των αυτόματων πωλητών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης Αθηνών, της Κνωσού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
  4. Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Αναβάθμιση Καταστημάτων & Προϊόντων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (πρώην ΤΑΠ) - Τεχνική Βοήθεια