Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία σχεδίων, μητρών, μοντέλων και παράγωγων κοσμημάτων εμπνευσμένων από εκθέματα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία σχεδίων, μητρών, μοντέλων και παράγωγων κοσμημάτων εμπνευσμένων από εκθέματα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ

Περισσότερα...

Απάντηση του ΤΑΠ σε ανακριβή δημοσιεύματα

Σε μικρό αριθμό ιστοσελίδων, δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες άρθρα με θέμα την προμήθεια και διάθεση  υφασμάτινων μασκών από τα πωλητήρια του ΤΑΠ, μερικά εκ των οποίων, αναπαρήγαγαν σχετική με το ίδιο θέμα  ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α,  η οποία περιέχει αόριστες και ανακριβείς αναφορές για  «παράκαμψη νόμιμων διαδικασιών», «έκτακτες ρυθμίσεις» και άλλα συναφή, τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα, χωρίς να έχουν  σχέση με την πραγματικότητα. 

Από μια απλή έρευνα στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» ή με την υποβολή σχετικών ερωτήσεων στο ΤΑΠ, θα μπορούσε όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί έγκυρα, να μάθει τα εξής:

1.Ο σχεδιασμός των μασκών έγινε από τις υπηρεσίες του ΤΑΠ, με εγκεκριμένα σχέδια από διαγωνισμό design που είχε οργανώσει το ΤΑΠ το 2015, ακολουθώντας  υψηλές προδιαγραφές  για να διασφαλιστεί η  προστασία από τον κορωνοϊό και η υγεία του χρήστη. 

2. Για την  ανάδειξη του μειοδότη, μετά από ενδελεχή έρευνα της αγοράς,  εστάλησαν οι προδιαγραφές σε εννέα εταιρείες, για υποβολή  δειγμάτων μασκών και προσφορών.  Ανταποκρίθηκαν οι  πέντε.  Επελέγη ο ανάδοχος με την χαμηλότερη τιμή, ( 1,90 € + 6% ΦΠΑ), τιμή απόλυτα συμβατή με τα αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υφασμάτινης μάσκας. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης, με ανεύθυνο τρόπο αφήνουν υπόνοιες ότι στη συγκεκριμένη ανάθεση χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις που προβλέπουν παρεκκλίσεις από το Ν. 4412/ 2016, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της εξάπλωσης της πανδημίας. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι η εν λόγω προμήθεια διενεργήθηκε με βάσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4412/ 2016. Τους υπενθυμίζομε επίσης ότι το ΤΑΠ -επί διοικήσεων διορισμένων, από την προηγούμενη Κυβέρνηση από το 2016 ως  τις 7 Ιουλίου 2019- προέβη σε 72 περιπτώσεις σε απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια ειδών εμπνευσμένων από την πολιτιστική μας κληρονομιά προς πώληση στα οικεία πωλητήρια.

3.Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 10.070 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ανάθεση έγινε  σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 118 του Ν. 4412/ 2016, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  Δηλαδή, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενώ η νομοθεσία δεν προβλέπει έρευνα αγοράς για την διενέργεια της ανάθεσης, το ΤΑΠ για λόγους διαφάνειας, αλλά και διασφάλισης της οικονομικότερης προσφοράς, πραγματοποίησε, ατύπως,  διαγωνιστική διαδικασία. Δεν υπήρξε καμία  παράκαμψη νόμιμων διαδικασιών. Δεν υπάρχει καμία έκτακτη και εκτός πλαισίου ρύθμιση στην συγκεκριμένη ανάθεση, ούτε βεβαίως και σε καμία άλλη ανάθεση του ΤΑΠ, όπως αναφέρεται ψευδώς και χωρίς κανένα στοιχείο στην ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης ΕΑΚ. 

4.  Όσον αφορά στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την διάθεση μασκών:

Το ΤΑΠ οφείλει να αφουγκράζεται τη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή η χρήση προστατευτικής μάσκας αποτελεί μέσο ατομικής και συλλογικής προστασίας, το ΤΑΠ προχώρησε στον σχεδιασμό, την παραγωγή και διάθεση των υφασμάτινων μασκών, με σχέδια εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά. Η επιλογή αυτή δεν είναι καινοφανής. Η διάθεση χρηστικών ευπώλητων αντικειμένων, σε πολιτιστικές εφαρμογές, αποτελεί πάγια τακτική του ΤΑΠ.  Η πρωτοβουλία του ΤΑΠ έτυχε μεγάλης αποδοχής τόσο από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως από το αγοραστικό κοινό.  Οι μάσκες είναι το πλέον ευπώλητο είδος τις τελευταίες ημέρες. Οι προτιμήσεις  του κοινού λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στους σχεδιασμούς του ΤΑΠ, πολλώ μάλλον όταν είναι επιτακτική η ανάγκη της αύξησης των εσόδων, τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη των δημοσίων υπηρεσιών που προστατεύουν και αναδεικνύουν  την πολιτιστική μας κληρονομιά.  Σημειώνεται ότι η τιμή των μασκών είναι πολύ χαμηλότερη  από τις αντίστοιχες, ανάλογης ποιότητας, που πωλούνται σε άλλα μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο δρόμος της αδράνειας και της παθητικής παρακολούθησης των εξελίξεων, χωρίς την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της μείωσης των εσόδων, δε μπορεί να  αποτελεί επιλογή του ΤΑΠ. Η μόνη επιλογή είναι η συνεχής προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οργανισμού, ώστε να  εκπληροί  στο ακέραιο τις  θεσμικές του υποχρεώσεις, προς όφελος και μόνον τη πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Οι μάσκες των συντακτών της ανακοίνωσης έπεσαν!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ