Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).

Περισσότερα...

«Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του του ν. 4761/2020».

«Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του του ν. 4761/2020».

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια του Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου

Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια του Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου

Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π. (πρώην ΤΑΠ) για τους ακόλουθους κωδικούς ειδικοτήτων 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 126.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π. (πρώην ΤΑΠ) για τους ακόλουθους κωδικούς ειδικοτήτων 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 126.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αναδιοργάνωση και μετονομασία του Τ.Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αναδιοργάνωση και μετονομασία του Τ.Α.Π.

Περισσότερα...