Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών για την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και δικτύων στο χώρο του εκδοτηρίου καθώς και παροχή εργασιών για τοποθέτηση Αυτόματου Πωλητή στον Αρχαιολογικού Χώρο Προϊστορικού Οικισμού Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και δικτύων στο χώρο του εκδοτηρίου καθώς και την παροχή εργασιών για την τοποθέτηση Αυτόματου Πωλητή στον Αρχαιολογικό Χώρο Προϊστορικού Οικισμού Θήρας».

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων 110,111,112,113 & 114)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων 110,111,112,113 & 114)

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 142)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 142)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «εκπόνηση τιμολογιακής μελέτης για τους επισκέψιμους χώρους και μουσεία που διαχειρίζεται ο ΟΔΑΠ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «εκπόνηση τιμολογιακής μελέτης για τους επισκέψιμους χώρους και μουσεία που διαχειρίζεται ο ΟΔΑΠ»

Περισσότερα...