Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2021

Περισσότερα...

Τα Πωλητήρια του ΤΑΠΑ αναβαθμίζονται

Τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ αναβαθμίζονται

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του ΤΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του ΤΑΠ

Περισσότερα...