Ανακοινώσεις

Διορισμός Νέου Προέδρου ΤΑΠ

 

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Tεύχη δημοπράτησης  και σχέδια για το διαγωνισμό του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ». 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια γραφικής ύλης και διαφόρων ειδών γραφείου για τις υπηρεσιακές ανάγκες της κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ, για ένα (1) χρόνο, μέχρι ποσού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περισσότερα...

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Περισσότερα...