Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Προμήθειας Χάρτινων Ειδών (σημειωματάρια, μπλοκ, τετράδια κ.α.) για τις ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του αρ. 117 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια χάρτινων ειδών (σημειωματάρια, τετράδια, μπλοκ κ.α.) για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ με ανώτατο προϋπολογισμό το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1899 έτους 2019.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό́ θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι την 3 Ιουνίου 2019, ημερά Δευτέρα και ώρα 11:00.

 

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Τληπολέμου αρ.52-54

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Σωκράτους αρ.2Θ

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Τληπολέμου αρ.44

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Σωκράτους αρ.2Ρ

Περισσότερα...