Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών, ρολών χαρτιού κουζίνας, κρεμοσάπουνων και αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ - Ορθή επανάληψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών, ρολών χαρτιού κουζίνας, κρεμοσάπουνων και αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ - Ορθή επανάληψη

Περισσότερα...

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.105/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 115 έως 141 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.105/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 115 έως 141 και πίνακας απορριπτέων)

Περισσότερα...

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.1077/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 110 έως 114 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.1077/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 110 έως 114 και πίνακας απορριπτέων)

Περισσότερα...

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.40/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 109 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.40/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 109 και πίνακας απορριπτέων)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών, ρολών χαρτιού κουζίνας, κρεμοσάπουνων και αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών, ρολών χαρτιού κουζίνας, κρεμοσάπουνων και αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...