Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξύλινων Βάσεων για Εκμαγεία για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξύλινων Βάσεων για Εκμαγεία για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ.

Περισσότερα...

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σαρωτή για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σαρωτή για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Τροφοδοτικού του Κεντρικού Εξυπηρετητή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ

Προμήθεια τροφοδοτικού του κεντρικού εξυπηρετητή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μέχρι ποσού 180,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σαρωτή για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σαρωτή για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιντεοπροβολέα (Ορθή Επανάληψη)

Προμήθεια βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μέχρι ποσού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα...