Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ στο AIA Annual Meeting - About - Archaeological Institute of America Διεθνές φόρουμ επιστημονικών βιβλίων 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ στο AIA Annual Meeting - About - Archaeological Institute of America Διεθνές φόρουμ επιστημονικών βιβλίων 2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

Περισσότερα...

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ, κωδικοί θέσεων 113-116,145, σύμφωνα με την αρ. 926/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ..

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ, κωδικοί θέσεων 113-116,145, σύμφωνα με την αρ. 926/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ..

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με κωδικό θέσης 107 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 100-107 (ΠΕ), σύμφωνα με την αρ. 929/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με κωδικό θέσης 107 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 100-107 (ΠΕ), σύμφωνα με την αρ. 929/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Περισσότερα...