Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη τευχών διαγωνισμού για: α. Λειτουργία call center για το σύνολο των αναγκών εξυπηρέτησης κοινού για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και β. Υπηρεσίες 3d εκτυπώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη τευχών διαγωνισμού για: α. Λειτουργία call center για το σύνολο των αναγκών εξυπηρέτησης κοινού για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και β. Υπηρεσίες 3d εκτυπώσεων

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή Υπηρεσιών διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού για την παροχή πρώτων βοηθειών και μίσθωσης ασθενοφόρου για διακομιδή επειγόντων περιστατικών για την κάλυψη των αναγκών του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή Υπηρεσιών διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού για την παροχή πρώτων βοηθειών και μίσθωσης ασθενοφόρου για διακομιδή επειγόντων περιστατικών για την κάλυψη των αναγκών του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του ΟΔΑΠ για τα έτη 2024 - 2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του ΟΔΑΠ για τα έτη 2024 - 2025

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου (e – shop) του ΟΔΑΠ»

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου (e – shop) του ΟΔΑΠ»

Περισσότερα...