Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ είναι ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος και Αντιπρόεδρος η κ. Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ είναι:

Παναγιώτης Νταής, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ιωάννης Ζηρίνης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μουσειολόγος.

Ιωάννα Καρανάσου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Αγγελική Παπανδρέου, υπάλληλος ΥΠΠΟΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.