Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΠ ορίζεται η

κ. Αθηνά Χατζηπέτρου Οικονομολόγος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ως μέλη του νέου Δ.Σ ορίζονται οι:

- Ελένη Ανδρίκου, Δρ. Αρχαιολόγος
- Αλεξάνδρα Παπαθανασίου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός ΕΜΠ, Msc.
- Αναστασία Κιούση, Αρχαιολόγος Δρ. ΕΜΠ.
- Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Δρ. Ανθρωπογεωγραφίας
- Πανωραία Σπηλιοπούλου, Δικηγόρος
- Ιωάννης Τσαμποδήμος, πτυχ. Πληροφορικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί σύμφωνα με τα παρακάτω τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ.:


Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/318427/27266/25772/1770 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 400 - 18.8.2017)

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/465657/37403/35460/2389 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 568 - 08.11.2017)