Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΠ ορίζεται η

κ. Παρασκευή Σιδηροπούλου,

στατιστική αναλύτρια με ειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

 
 
Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ είναι τα ακόλουθα:
 
-Μιμίκα Γιαννοπούλου, Δρ Αρχαιολογίας με πολυετή εμπειρία στην πολιτιστική διαχείριση, αναπληρούμενη από τον Σπύρο Βροντάκη, Οικονομολόγο ΜΒΑ με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 
-Δήμητρα Φράγκου, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων , Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Φλώρο , Οικονομολόγο, Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ Παρακολούθησης, Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.
 
-Παναγιώτα Σελή, Δικηγόρος ΜΑ, με ειδικότητα στο Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη νομική προστασία και διεκδίκηση παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, αναπληρούμενη από την Ευσταθία Μουγκαράκη, Δικηγόρο.
 
-Ελένη Ανδρίκου, Δρ Αρχαιολογίας, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, αναπληρούμενη από τη Νικολέττα Σαραγά, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΑ.
 
-Ιωάννης Τσαμποδήμος, πτυχιούχος Πληροφορικής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενο από την Παρασκευή- Σάρα ( Παρί) Χριστοδουλοπούλου, πτυχιούχο Πληροφορικής εφαρμοσμένης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών.
 
-Αλεξάνδρα Νέτου, Μαθηματικός ΜΒΑ με πολυετή εμπειρία στη διοικητική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών, αναπληρούμενη από την Αντιγόνη Ζύγρα , Οικονομολόγο με ειδίκευση στην Πολιτιστική Διαχείριση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί σύμφωνα με τα παρακάτω τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ.:

 

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ /575187/39180/33780/1515  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 681/15.11.2018)

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/318427/27266/25772/1770 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 400 - 18.8.2017)

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/465657/37403/35460/2389 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 568 - 08.11.2017)