Ανακοινώσεις

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της Ακτής Σαχτούρη 4

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της Ακτής Σαχτούρη 2 

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Τληπολέμου αρ.52-54

Περισσότερα...

Διακήρυξη Προμήθειας Χάρτινων Ειδών (σημειωματάρια, μπλοκ, τετράδια κ.α.) για τις ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του αρ. 117 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια χάρτινων ειδών (σημειωματάρια, τετράδια, μπλοκ κ.α.) για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ με ανώτατο προϋπολογισμό το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1899 έτους 2019.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό́ θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι την 3 Ιουνίου 2019, ημερά Δευτέρα και ώρα 11:00.

 

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Τληπολέμου αρ.44

Περισσότερα...