Ανακοινώσεις

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο υποβολής της προτεινόμενης για ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο υποβολής της προτεινόμενης για ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ στο AIA Annual Meeting - About - Archaeological Institute of America Διεθνές φόρουμ επιστημονικών βιβλίων 2023 (ΝΕΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ στο AIA Annual Meeting - About - Archaeological Institute of America Διεθνές φόρουμ επιστημονικών βιβλίων 2023

Περισσότερα...

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21720/22.12.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011877745 2022-12-22) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21720/22.12.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011877745 2022-12-22) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής στην έκθεση των επιστημονικών εκδόσεων του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΑΠ (ΝΕΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21721/22.12.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011877449 2022-12-22) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης των περιλήψεων των άρθρων των υπό έκδοση έργων από τον ΟΔΑΠ.

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21721/22.12.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011877449 2022-12-22) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης των περιλήψεων των άρθρων των υπό έκδοση έργων από τον ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...