Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΜΠΛΟΚ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΜΠΛΟΚ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, για τους κωδικούς θέσεων 112-117,122,125,127-129,131,139,142,146 (κατηγορίες εκπαίδευσης ΔΕ & ΥΕ)

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, για τους κωδικούς θέσεων 112-117,122,125,127-129,131,139,142,146  (κατηγορίες εκπαίδευσης ΔΕ & ΥΕ)

Περισσότερα...

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικό θέσης 131-ΚΕΡΚΥΡΑ, σύμφωνα με την αρ. 787/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικό θέσης 131-ΚΕΡΚΥΡΑ, σύμφωνα με την αρ. 787/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Περισσότερα...