Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Εβραίων Μαρτύρων 23)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 23

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 7

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Πάροδος Σωκράτους 2Θ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2Θ

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Οδός Ευριπίδου 9)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9

Περισσότερα...