Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια κοσμημάτω και πιστών αντιγράφων νομισμάτων

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια κοσμημάτω και πιστών αντιγράφων νομισμάτων

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια πιστών αντιγράφων

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια πιστών αντιγράφων

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών για την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και δικτύων στο χώρο του εκδοτηρίου καθώς και παροχή εργασιών για τοποθέτηση Αυτόματου Πωλητή στον Αρχαιολογικού Χώρο Προϊστορικού Οικισμού Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και δικτύων στο χώρο του εκδοτηρίου καθώς και την παροχή εργασιών για την τοποθέτηση Αυτόματου Πωλητή στον Αρχαιολογικό Χώρο Προϊστορικού Οικισμού Θήρας».

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του συστήματος έκδοσης και ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του συστήματος έκδοσης και ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...