Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας www. hhticket.gr»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας  www. hhticket.gr»

Περισσότερα...

Διακήρυξη β’ σταδίου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, πωλητήριου, μοντελοθήκης & αποθηκών του ΟΔΑΠ σε τμήμα του κτηρίου Α επί της Πειραιώς 260, δήμος Νίκ.-Αγ. Ιωάννη Ρέντη»

Διακήρυξη β’ σταδίου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση και   οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, πωλητήριου, μοντελοθήκης και αποθηκών του ΟΔΑΠ σε τμήμα του κτηρίου Α επί της οδού Πειραιώς 260 στο δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη»

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των συστ. διαχείρισης πόρων και επιχ/κής ευφυίας & διοικητικής πληροφόρησης ERP GALAXY/BI, του συστ. λιανικής διαχείρισης πωλητηρίων (POS RETAIL) και την διασύνδεση με το σύστ. e-ticket.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των συστημάτων διαχείρισης πόρων και επιχειρηματικής ευφυίας και διοικητικής πληροφόρησης ERP GALAXY/BI, του συστήματος λιανικής διαχείρισης πωλητηρίων (POS RETAIL) και την διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket), για το έτος 2024 (μέχρι 31/12/2024)»

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσης 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσης 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109)

Περισσότερα...