Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για διάθεση ειδών επί παρακαταθήκη από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ (είδη σχετικά με το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού)

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για διάθεση ειδών επί παρακαταθήκη από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ (είδη σχετικά με το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού)

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια χάρτινων τσαντών συσκευασίας για την διάθεσή των προϊόντων του ΟΔΑΠ από τα πωλητήριά του

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια χάρτινων τσαντών συσκευασίας για την διάθεσή των προϊόντων του ΟΔΑΠ από τα πωλητήριά του

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσίας δικαιωμάτων εκφώνησης και υποτιτλισμού οπτικοακουστικού έργου για τις ανάγκες του δημοσίου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσίας δικαιωμάτων εκφώνησης και υποτιτλισμού οπτικοακουστικού έργου για τις ανάγκες του δημοσίου»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «υλοποίηση πρόσβασης των σχολικών ιδρυμάτων στους Αρχαιολογικούς Χώρους (εσωτερικού και εξωτερικού)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «υλοποίηση πρόσβασης των σχολικών ιδρυμάτων στους Αρχαιολογικούς Χώρους (εσωτερικού και εξωτερικού)»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής, ψηφιακού χάρτη με απεικόνιση των αρχαιολογικών χωρών και των μουσείων και συνοδευτικές πληροφορίες που αφορούν τομείς αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής, ψηφιακού χάρτη με απεικόνιση των αρχαιολογικών χωρών και των μουσείων και συνοδευτικές πληροφορίες που αφορούν τομείς αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...