Ανακοινώσεις

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Ακτής Σαχτούρη αρ.4

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ρόδου

Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου Ακτής Σαχτούρη αρ.2

Περισσότερα...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠ, των εργαστηρίων στο Ρέντη,των πωλητηρίων στην Ακρόπολη και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και του εκδοτηρίου εισιτηρίων του Διονύσου.

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ"

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ"

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια πιστών μεταλλικών αντιγράφων από αρχαία και βυζαντινά μουσεία της Ελλάδας για διάθεση τους από τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...