Ανακοινώσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια πιστών αντιγράφων νομισμάτων για διάθεση από τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για ξύλινες βάσεις εκμαγείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 24

Περισσότερα...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΟΙΚ/Β/5829 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ/Β/6229

Απάντηση επί των προκηρύξεων ΔΙΟΙΚ/Β/5829 και ΔΙΟΙΚ/Β/6229 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Ευριπίδου 7)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 7

Περισσότερα...