Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΔΑΠ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΔΑΠ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’αρ. πρωτ. :13648/4-11-2021 (ΑΔΑ:678646ΜΖΜ-9ΤΒ) Προκήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’αρ. πρωτ. :13648/4-11-2021 (ΑΔΑ:678646ΜΖΜ-9ΤΒ) Προκήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής

Περισσότερα...

Κτηματογράφηση ακινήτων προς απαλλοτρίωση και τοπογραφική αποτύπωση στον Α.Χ. Αρχαίας Αλάσαρνας στην Καρδάμαινα Δήμου Κω στην Περ. Ενότητα Κω Περ.Νοτίου Αιγαίου

Κτηματογράφηση ακινήτων προς απαλλοτρίωση και τοπογραφική αποτύπωση στον Α.Χ. Αρχαίας Αλάσαρνας στην Καρδάμαινα Δήμου Κω στην Περ. Ενότητα Κω Περ.Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα...