Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2Ρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2Ρ

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΑΚΤΗ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 4)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην Ακτή Σαχτούρη 4.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΟΔΟΣ ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΥ 44)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Τληπολέμου 44.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΟΔΟΣ ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΥ 52-54)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Τληπολέμου 52 - 54.

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου

 

Περισσότερα...