Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής εκτύπωσης έκδοσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού/Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής εκτύπωσης έκδοσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού/Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος (26 αντίτυπα)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ