Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία και στα εργαστήρια στο Ρέντη, στα πωλητήρια της Ακρόπολης και του ΕΑΜ και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διόνυσου

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 04/07/2019 και ώρα 11.15 π.μ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης αρχαιολογικών φυλλαδίων

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης αρχαιολογικών φυλλαδίων.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τυποποιημένου οικίσκου για χρήση προσωρινού αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου Δήλου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τυποποιημένου οικίσκου για χρήση προσωρινού αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου Δήλου»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια (1) εκτυπωτή barcode και (500) ρολών ετικετών για την σήμανση των προϊόντων του ΤΑΠ»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την Δευτέρα 10/06/2019.

Περισσότερα...

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου στη Ρόδο

Πρακτικό Επιτροπής 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Κισθινίου 11-13

Περισσότερα...