Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία  αυτόματος πωλητής εισιτηρίων ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί στην οδό Δ. Αρεοπαγίτου, επιπλέον του ενός πωλητή, που ήδη λειτουργεί στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης. 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνομε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία  αυτόματος πωλητής εισιτηρίων ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί στην οδό Δ. Αρεοπαγίτου, επιπλέον του ενός πωλητή, που ήδη λειτουργεί στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης. 

Προσφορά για την αγορά καβαλέτων (πάγκων) για τις ανάγκες των εργαστήριων του ΤΑΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, Αθήνα, 4ος όροφος, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τις 12/7/2019

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη Για Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Μεταφοράς Ειδών Του ΤΑΠ Ανά Την Ελληνική Επικράτεια Για Τις Ανάγκες Του ΤΑΠ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Ταμείου επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 57

Περισσότερα...

Διαγωνισμός για «Προμήθεια εικαστικών καλλιτεχνικών έργων εμπνευσμένων από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 

07-10-2019 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Φωτογραφικό ADAM

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές (βλ. υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο τέλος της παρούσας) τους ιδιοχείρως, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου/υπηρεσίας ταχυμεταφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, Αθήνα, 4ος όροφος, το αργότερο έως τις 9 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα...