Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων»

Διαβούλευση για «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων» 

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκτύπωσης του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco (50 αντίτυπα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκτύπωσης του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco (50 αντίτυπα)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την ανάπτυξη του ιστοτόπου www.odap.gr για την προβολή του οργανισμού»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την ανάπτυξη του ιστοτόπου www.odap.gr για την προβολή του οργανισμού»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την εκπόνηση μελέτης ροής επισκεπτών για την επέκταση της εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία όπου εφαρμόζεται ηλεκτρονικό εισιτήριο»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την εκπόνηση μελέτης ροής επισκεπτών για την επέκταση της εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία όπου εφαρμόζεται ηλεκτρονικό εισιτήριο»

Περισσότερα...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών (Υποδομή ως Υπηρεσία) για 15 αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία

Περισσότερα...