Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΟΥΡΙ  

Περισσότερα...

Ανακοίνωση

Οι αιτήσεις πρόσληψης για την ΣΟΧ 1Α/2019 του ΤΑΠ υποβάλλονται από αύριο Πέμπτη 12/09/2019 έως και την Δευτέρα 23/09/2019. Οποιαδήποτε αίτηση που υποβλήθηκε προγενέστερα δεν ισχύει.

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Περισσότερα...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1 Α /2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1 Α /2019  για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Περισσότερα...