Ανακοινώσεις

Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών

Ενημέρωση: Ενδέχεται ο Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Αθηνών την Τετάρτη 12/06 και την Πέμπτη 13/06 να κλείσει από τις 12:00 έως τις 17:00, λόγω αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών.