Ανακοινώσεις

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους"

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων»

 

Για να δείτε την περίληψη, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το έντυπο ΕΕΕΣ, πατήστε εδώ.

 

15/07/2024 : Για να δείτε το απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, πατήστε εδώ.

15/07/2024 : Για να δείτε το επικαιροποιημένο δημοσιευμένο κείμενο στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πατήστε εδώ.