Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών από χώρους και μουσεία σε όλη της Ελλάδα προς τις συνεργαζόμενες με τον ΟΔΑΠ τράπεζες

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών από χώρους και μουσεία σε όλη της Ελλάδα προς τις συνεργαζόμενες με τον ΟΔΑΠ τράπεζες

Περισσότερα...

Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών

Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια διαφόρων τύπων θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια διαφόρων τύπων θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους"

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Σπιναλόγκα και του Σπηλαίου Ψυχρού (Δικταίον Άντρο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Σπιναλόγκα και του Σπηλαίου Ψυχρού (Δικταίον Άντρο)

Περισσότερα...