Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "Διαμόρφωση σε υφιστάμενους χώρους πωλητηρίου και αναψυκτηρίου στο Κάστρο Παλαμηδίου"

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "Διαμόρφωση σε υφιστάμενους χώρους πωλητηρίου και αναψυκτηρίου στο Κάστρο Παλαμηδίου".

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

Περισσότερα...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...