Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων του Ο.Δ.Α.Π. (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων του Ο.Δ.Α.Π. (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ