Ανακοινώσεις

Νέες διευκρινίσεις για την υπ.Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021 για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

Νέες διευκρινίσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΗΠ469ΗΔΞ-Μ3Γ, ΑΔΑΜ: 21PROC009052047 2021-08-09) για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021

Διευκρινίσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟΥΠΕΣ, ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΠΟΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟΥΠΕΣ, ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΠΟΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προς ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προς ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...