Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υποδοχής επισκεπτών εξατομικευμένης επίσκεψης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υποδοχής επισκεπτών εξατομικευμένης επίσκεψης

Περισσότερα...

Διακοπή λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

Διακοπή λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

Περισσότερα...

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ. 407/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 102 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ. 407/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 102 και πίνακας απορριπτέων)

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών από χώρους και μουσεία σε όλη της Ελλάδα προς τις συνεργαζόμενες με τον ΟΔΑΠ τράπεζες

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών από χώρους και μουσεία σε όλη της Ελλάδα προς τις συνεργαζόμενες με τον ΟΔΑΠ τράπεζες

Περισσότερα...