Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΠΕ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΠΕ

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Κάστρο Μεθώνης

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Κάστρο Μεθώνης

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Α.Μ. Χανίων

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Α.Μ. Χανίων.

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των εργαστηρίων και αποθηκών του Ο.Δ.Α.Π.

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των εργαστηρίων και αποθηκών του Ο.Δ.Α.Π.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΤΕ και την κατηγορία ΥΕ Εργατών.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΤΕ και την κατηγορία ΥΕ Εργατών.

Περισσότερα...