Ανακοινώσεις

Συνάντηση του Προέδρου του ΟΔΑΠ, κ. Σταύρου Κωνσταντινίδη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα για την προβολή των αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας συναντήθηκε στο δημαρχείο με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, νέο πρόεδρο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι κύριοι Ζέρβας και Κωνσταντινίδης συζήτησαν εκτενώς θέματα σχετικά με την προβολή των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της πόλης, ενώ διερεύνησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών.

Περισσότερα...

Απόφαση Ματαίωσης υπ΄αριθμ. 9619/12.8.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων

Απόφαση Ματαίωσης του υπ΄αριθμ. 9619/12.8.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πιστών μεταλλικών αντιγράφων με αριθμ. διακήρυξης 9697/16-08-2021

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πιστών μεταλλικών αντιγράφων με αριθμ. διακήρυξης 9697/16-08-2021

Περισσότερα...

Απόφαση ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών

Απόφαση ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αριθμ. 9621/12.8.2021 για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ και επαναπροκήρυξη.

Περισσότερα...

Νέες διευκρινίσεις για την υπ.Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021 για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

Νέες διευκρινίσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη: 9305/09.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΗΠ469ΗΔΞ-Μ3Γ, ΑΔΑΜ: 21PROC009052047 2021-08-09) για την προμήθεια κοσμημάτων με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π.

Περισσότερα...