Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Περισσότερα...

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «BPCC ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «BPCC MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ») για την παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «BPCC ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «BPCC MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ») για την παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης στον ημερήσιο ή/και εβδομαδιαίο τύπο της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ

Περισσότερα...

Μη εξυπηρέτηση κοινού την Τετάρτη 8-2-2023

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της πραγματοποίησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ),  την Τετάρτη 8-2-2023 δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού.   

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π)

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π)

Περισσότερα...