Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικό θέσης 131-ΚΕΡΚΥΡΑ, σύμφωνα με την αρ. 787/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικό θέσης 131-ΚΕΡΚΥΡΑ, σύμφωνα με την αρ. 787/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ. Κωδικοί θέσεων: 100,101,102,103,104,105,106,107.

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ. Κωδικοί θέσεων: 100,101,102,103,104,105,106,107.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.215,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.215,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ (ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ (ορθή επανάληψη)

Περισσότερα...