Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) 

Περισσότερα...

(Ορθή Επανάληψη)Πρακτικό Δεύτερο Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Μεταφορές Ειδών Και Εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια.

(Ορθή Επανάληψη)Πρακτικό Δεύτερο Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Μεταφορές Ειδών Και  Εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την  Ελληνική Επικράτεια.

Περισσότερα...

«Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια»

«Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια»

Περισσότερα...