Ανακοινώσεις

Αποδοχή προσφοράς σχετικά με συγκομιδή ελαιοκάρπου από Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητας ΕΦ.Α. Ηλείας

Αποδοχή προσφοράς σχετικά με συγκομιδή ελαιοκάρπου από Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητας ΕΦ.Α. Ηλείας

Περισσότερα...

Αναβολή συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Αναβολή συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωσης δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτομάτων πωλητών νερού και αναψυκτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία

Περισσότερα...

Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Τυποποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής αλυσίδας - συγκομιδή ελαιοκάρπων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Τυποποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής αλυσίδας - συγκομιδή ελαιοκάρπων.

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων της υπ. αριθ. διακήρυξης: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/15072/03-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΜΜ46ΜΖΜ4-ΦΨ2) για την εκμίσθωση δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ.

Περισσότερα...