Ανακοινώσεις

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 147)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 147)

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, μοντελοθηκης και αποθηκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, μοντελοθηκης και αποθηκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)»

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής περιπτέρου για την συμμετοχή του Ο.Δ.Α.Π. στην έκθεση PHILOXENIA (Ανακοινοποίηση)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής περιπτέρου για την συμμετοχή του Ο.Δ.Α.Π. στην έκθεση PHILOXENIA (Ανακοινοποίηση)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση και επέκταση της συνδρομής του λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση και επέκταση της συνδρομής του λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης των χωρών αναμονής στις εισόδους του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Βράχου Ακροπόλεως για τα έτη 2024 – 2026
  2. Περίληψη & Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρ. διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την υπηρεσία «Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλ/κού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες & χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing)...
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία
  4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης και ελέγχου φακέλων αιτήσεων υποψηφίων, μοριοδότησή τους και συναφείς υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ