Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων


Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ ορίζεται ο

κος Νταής Παναγιώτης, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών,

αναπληρούμενος από την κα Αικατερίνη Βοσνιάκου, Δικηγόρο.

 

 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ είναι τα ακόλουθα:

 

Γεώργιος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενος από τον Κωνσταντίνο Φρισήρα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ.

 

Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναπληρούμενος από τον Παναγιώτη Μπαρλαμπά, Στέλεχος της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Ιωάννη Ζηρίνη , Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό , αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Σεργάκη, κοσμηματοποιό, επιχειρηματία, με πολύχρονη επαγγελματική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Γαλλία.

 

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναπληρούμενος από την Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

 

Ιωάννα Καρανάσου, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ), αναπληρούμενη από τον Ευστράτιο Ηλιαδέλη, Πάρεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ.

 

Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μουσειολόγος, αναπληρούμενη από τον Αλέξανδρο Δενεζάκο, Προϊστάμενο Τμήματος Αρχείων της Διεύθυνσης Δομών διαδικασιών και Αρχείων του Υπουργείου Εσωτερικών.