Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ είναι ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

O Σταύρος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το 1968. Είναι Πολιτικός Μηχανικος - Συγκοινωνιολόγος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Συγκοινωνιακό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό σχεδιασμό, και υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Σήμερα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλιματική κρίση και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

Έχει εκπονήσει μελέτες μεγάλης κλίμακας και ερευνητικά προγράμματα στους τομείς του αρχιτεκτονικού, συγκοινωνιακού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε επίπεδο στρατηγικής, master plan, και σε επίπεδο εφαρμογής.

Έχει διατελέσει, ειδικός σύμβουλος και Διευθυντής των Υπουργείων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Μακεδονίας - Θράκης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει θητεύσει ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης εισηγμένων εταιρειών του κατασκευαστικού και ενεργειακού τομέα, καθώς και του τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και επενδύσεων. Την περίοδο 2002-2004, κατά την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, υπήρξε Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και μέλος της «Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων». 

 

Αντιπρόεδρος είναι η κ. Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ είναι:

Παναγιώτης Νταής, Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ιωάννης Ζηρίνης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μουσειολόγος.

Ιωάννα Καρανάσου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Αγγελική Παπανδρέου, Υπάλληλος ΥΠΠΟΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.