Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ είναι η κ. Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

Αντιπρόεδρος είναι ο κ. Ιωάννης Ζηρίνης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ είναι:

Λεία Ελισάβετ Μπαλόγλου, Αρχιτέκτονας-μηχανικός.

Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μουσειολόγος.

Ιωάννα Καρανάσου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Υπηρεσιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αγγελική Παπανδρέου, Υπάλληλος ΥΠΠΟΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.