Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καλλιτεχνικής επιμέλειας για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καλλιτεχνικής επιμέλειας για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συγγραφής κειμένων για τον επαγγελματία του τουρισμού, για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας & για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συγγραφής κειμένων για τον επαγγελματία του τουρισμού, για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας & για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων 104 έως 146)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων 104 έως 146)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά και στα Ισπανικά για την Παραγωγή Λευκώματος που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά και στα Ισπανικά για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 103)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 103)

Περισσότερα...