Ανακοινώσεις

Διευκρινήσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη 5572/25.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΘΕ469ΗΔΞ-ΑΩ2) (ΑΔΑΜ: 21PROC008665369)

Διευκρινήσεις για την υπ. Αριθμ. διακήρυξη 5572/25.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΘΕ469ΗΔΞ-ΑΩ2) (ΑΔΑΜ: 21PROC008665369)

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.3) και ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.3) και ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :Για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :Για την προμήθεια εξοπλισμού  πληροφορικής 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΑΝΑ TΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΑΝΑ TΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός για μάσκες ΟΔΑΠ 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για μάσκες ΟΔΑΠ 2021

Περισσότερα...