Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ».

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη μιας (1) θέσης εμμίσθου Δικηγόρου στον ΟΔΑΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη μιας (1) θέσης εμμίσθου Δικηγόρου στον ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερα...

Διαγωνισμός για το έργο : "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΧ ΛΕΡΝΑΣ"

Διαγωνισμός για το έργο : "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΧ ΛΕΡΝΑΣ"

Περισσότερα...