Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, μοντελοθηκης και αποθηκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας εργαστήριου πιστών αντιγράφων, μοντελοθηκης και αποθηκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)»

Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.