Ανακοινώσεις

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 147)

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΥΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικός Θέσης 147)

Για να δείτε τα  αποτελέσματα πατήστε εδώ