Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών για τις εκδόσεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών για τις εκδόσεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την ΔΕ κατηγορία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την ΔΕ κατηγορία.

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Μουσείο Λοβέρδου - Μέγαρο Τσίλλερ

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Μουσείο Λοβέρδου - Μέγαρο Τσίλλερ

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Κάστρο Μεθώνης

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Κάστρο Μεθώνης

Περισσότερα...