Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικού έργου, για πέντε (5) μήνες, για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικού έργου, για πέντε (5) μήνες, για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εισιτηρίων εκτυπωμένου θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες τους ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εισιτηρίων εκτυπωμένου θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες τους ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών»

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή υπηρεσιών διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού για την παροχή πρώτων βοηθειών και μίσθωσης ασθενοφόρου για διακομιδή επειγόντων περιστατικών

 

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή υπηρεσιών διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού για την παροχή πρώτων βοηθειών και μίσθωσης ασθενοφόρου για διακομιδή επειγόντων περιστατικών

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας κρατήσεων εξατομικευμένων επισκέψεων σε Αρχαιολογικούς Χώρους»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας κρατήσεων εξατομικευμένων επισκέψεων σε Αρχαιολογικούς Χώρους»

Περισσότερα...