Ανακοινώσεις

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (Β΄) επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών Πολιτιστικών & Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ για την Προμήθεια Μασκών Προστασίας Προσώπου με εκτύπωση πολιτιστικών θεμάτων προς διάθεση από τ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (Β΄) επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών Πολιτιστικών & Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ για την Προμήθεια Μασκών Προστασίας Προσώπου με εκτύπωση πολιτιστικών θεμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ.)

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ.)

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης της ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τους κωδικούς 101, 103, 104 έως και 135

Πίνακες Κατάταξης της ανακοίνωσης  υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τους κωδικούς 101, 103, 104 έως και 135

Περισσότερα...

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.2) και κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια

Απόφαση έγκρισης πρακτικού (αρ.2) και κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια

Περισσότερα...