Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια βάσεων για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια βάσεων για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΟΔΑΠ

 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.