Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση και επέκταση της συνδρομής του λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση και επέκταση της συνδρομής του λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης των χωρών αναμονής στις εισόδους του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Βράχου Ακροπόλεως για τα έτη 2024 – 2026

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης των χωρών αναμονής στις εισόδους του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Βράχου Ακροπόλεως για τα έτη 2024 – 2026

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία

Περισσότερα...

Περίληψη & Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρ. διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την υπηρεσία «Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλ/κού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες & χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing)...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την υπηρεσία «Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης και ελέγχου φακέλων αιτήσεων υποψηφίων, μοριοδότησή τους και συναφείς υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης και ελέγχου φακέλων αιτήσεων υποψηφίων, μοριοδότησή τους και συναφείς υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...