Ανακοινώσεις

Δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΔΑΠ

Δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2022

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια της Διακήρυξης 2/2021

Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μεταφοράς ειδών και εισιτηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελληνική Επικράτεια της Διακήρυξης 2/2021

Περισσότερα...

Έγκριση του υπ΄ αρίθμ. ΕΙΣ/6875/18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Μασκών Προστασίας Προσώπου με εκτύπωση πολιτιστικών θεμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Έγκριση του υπ΄ αρίθμ. ΕΙΣ/6875/18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Μασκών Προστασίας Προσώπου με εκτύπωση πολιτιστικών θεμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Περισσότερα...