Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού (Ο.Δ.Α.Π.) και της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου hhticket σε κοινωνικά δίκτυα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού (Ο.Δ.Α.Π.) και της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου hhticket σε κοινωνικά δίκτυα

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαφήμισης - προώθησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στη ψηφιακή πλατφόρμα Google Ads

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαφήμισης - προώθησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στη ψηφιακή πλατφόρμα Google Ads

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ο.Δ.Α.Π. του ΥΠ.ΠΟ. για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με απόσπαση δεκαεφτά (17) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) του ΥΠ.ΠΟ. για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με απόσπαση δεκαεφτά (17) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων

Περισσότερα...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια βάσεων για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια βάσεων για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή ενημερωτικών βίντεο για τις δράσεις του ΟΔΑΠ και τα εκμαγεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή ενημερωτικών βίντεο για τις δράσεις του ΟΔΑΠ και τα εκμαγεία

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καλλιτεχνικής επιμέλειας για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συγγραφής κειμένων για τον επαγγελματία του τουρισμού, για την Παραγωγή Λευκώματος των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας & για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά και στα Ισπανικά για την Παραγωγή Λευκώματος που θα χρησιμοποιηθεί για προβλεπόμενες δράσεις προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού
  4. Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων 104 έως 146)