Ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/15072/3-12-2021) ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 24-02-2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εισιτήριου και για την προμήθεια έντυπου εισιτήριου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εισιτήριου και για την προμήθεια έντυπου εισιτήριου

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για διάθεση ειδών επί παρακαταθήκη από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για διάθεση ειδών επί παρακαταθήκη από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών

«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών α) για την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για την μίσθωση των αναψυκτηρίων με εκτιμώμενο μίσθωμα έως 150€ και β) για την διαδικασία της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των αναψυκτηρίων με εκτιμώμενο μίσθωμα άνω των 150€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.4 εδαφ. β και γ του Ν. 4761/2020»

Περισσότερα...