Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ο.Δ.Α.Π. του ΥΠ.ΠΟ. για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με απόσπαση δεκαεφτά (17) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) του ΥΠ.ΠΟ. για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με απόσπαση δεκαεφτά (17) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα πατήστε εδώ