Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Kέντρου Eπικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) για επισκέπτες και χρήστες του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-Ticketing), σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης και ελέγχου φακέλων αιτήσεων υποψηφίων, μοριοδότησή τους και συναφείς υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης και ελέγχου φακέλων αιτήσεων υποψηφίων, μοριοδότησή τους και συναφείς υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής εκτύπωσης έκδοσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού/Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής εκτύπωσης έκδοσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού/Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος (26 αντίτυπα)

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον ΑΧ Ολυμπιείου Αθηνών»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον ΑΧ Ολυμπιείου Αθηνών»

Περισσότερα...

Οδηγίες ενόψει εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Οδηγίες ενόψει εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Περισσότερα...