Ανακοινώσεις

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή γουριού 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή γουριού 2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στ

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ»

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ»

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ» 

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου

Περισσότερα...