Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης περιεχομένου για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης αντιγράφων έργων αρχαίας ελληνικής τέχνης στο κτήριο στην Πειραιώς 260»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης περιεχομένου για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης αντιγράφων έργων αρχαίας ελληνικής τέχνης στο κτήριο στην Πειραιώς 260»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών στον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας για ένα έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χρηματαποστολών στον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας για ένα έτος

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίων ΟΔΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίων ΟΔΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την αξία των αναμνηστικών αντικειμένων στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την αξία των αναμνηστικών αντικειμένων στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα εστιάσει σε λύσεις αναβάθμισης και εξορθολογισμού του θεσμικού, λειτουργικού και οικονομικού πλαισίου των διαδικασιών δανειοδοτήσεων – είσπραξης τελών του φορέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα εστιάσει σε λύσεις αναβάθμισης και εξορθολογισμού του θεσμικού, λειτουργικού και οικονομικού πλαισίου των διαδικασιών δανειοδοτήσεων – είσπραξης τελών του φορέα

Περισσότερα...