Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Πιλοτική λειτουργία Πωλητηρίου στους χώρους των πρώην ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων»

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Πιλοτική λειτουργία Πωλητηρίου στους χώρους των πρώην ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων»

 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.