Ανακοινώσεις

Διακοπή λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

All Archaeological Sites of the combined ticket of Athens will be closed on Thursday 13/06 from 12.00 to 17.00, due to expected high temperatures

Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι του ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών θα είναι κλειστοί την Πέμπτη 13/06 από τις 12.00 έως τις 17.00, λόγω αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών