Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια διαφόρων τύπων θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια διαφόρων τύπων θερμογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

 

Για να δείτε την διακήρυξη , πατήστε εδώ.

Για να δείτε την περίληψη , πατήστε εδώ.