Ανακοινώσεις

Κατασκευή Κτηρίου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου: Κατασκευή Κτηρίου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Αγορά Χαρτιού για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Αγορά Χαρτιού για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ - Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ -  Ανακοινοποίηση στο Ορθό.

Περισσότερα...