Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μίσθωσης Α.Χ.Βεργίνας

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων Μουσείων και Μνημέιων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ.

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη Αντιγράφων Νομισμάτων για τα Πωλητήρια του ΤΑΠ

Διορθωμένη Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Πιστών Αντιγράφων Νομισμάτων για διάθεση από τα Πωλητήρια του ΤΑΠ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού αντιγράφων νομισμάτων που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2013 αναβάλλεται για τις 22 Ιουλίου 2013 για υπηρεσιακούς λόγους.  

Περισσότερα...