Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας κουτιών συσκευασίας

Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας κουτιών συσκευασίας

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια κουτιών συσκευασίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια κουτιών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια και κουτιά μικρών διαστάσεων) για τα πολιτιστικά προϊόντα του ΤΑΠ.

 

Περισσότερα...

Β' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων

Β' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων, μουσείων και μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ. 

 

Περισσότερα...

Γ' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων

Γ' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων Μουσείων και Μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ.

Περισσότερα...

Α' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων

Α' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων, μουσείων και μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ  

 

Περισσότερα...