Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠ, των εργαστηρίων στο Ρέντη,των πωλητηρίων στην Ακρόπολη και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και του εκδοτηρίου εισιτηρίων του Διονύσου.

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια πιστών μεταλλικών αντιγράφων από αρχαία και βυζαντινά μουσεία της Ελλάδας για διάθεση τους από τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια πιστών αντιγράφων νομισμάτων για διάθεση από τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση καρτών - ιστορικών

Περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός  για ξύλινες βάσεις εκμαγείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Περισσότερα...