Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΤΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΤΑΠ

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Tεύχη δημοπράτησης  και σχέδια για το διαγωνισμό του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ». 

Περισσότερα...

Διορισμός Νέου Προέδρου ΤΑΠ

 

Περισσότερα...

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Περισσότερα...