Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια γραφικής ύλης και διαφόρων ειδών γραφείου για τις υπηρεσιακές ανάγκες της κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ, για ένα (1) χρόνο, μέχρι ποσού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Περισσότερα...