Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια 4 σαρωτών για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μέχρι ποσού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προμήθεια 4 σαρωτών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μέχρι ποσού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Αλλαγής Επιτροπής

Ανακοίνωση αλλαγής επιτροπής.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/2018 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση περί Εντοπιότητας Δήμου Δελφών της Ανακοίνωσης ΣΟΧ. 1/2018 του ΤΑΠ

Ανακοίνωση περί εντοπιότητας Δήμου Δελφών της ανακοίνωσης ΣΟΧ. 1/2018 του ΤΑΠ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Φωτογράφιση Πωλητέων Ειδών, Πωλητηρίων / Άλλων Χώρων του ΤΑΠ και Εργασιών Παραγωγής Εκμαγείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την φωτογράφιση πωλητέων ειδών, πωλητηρίων / άλλων χώρων του ΤΑΠ και εργασιών παραγωγής εκμαγείων.

Περισσότερα...