Ανακοινώσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΟΙΚ/Β/5829 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ/Β/6229

Απάντηση επί των προκηρύξεων ΔΙΟΙΚ/Β/5829 και ΔΙΟΙΚ/Β/6229 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 24

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Εβραίων Μαρτύρων 23)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 23

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (Ευριπίδου 7)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 7

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4

Περισσότερα...