Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Δίου

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Δίου.

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτύπωση αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων

Προκήρυξη διενεργείας πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτύπωση αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων για τα πωλητήρια του ΤΑΠ.

 

Περισσότερα...

Διακήρυξη μίσθωσης Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον κήπο του ΕΑΜ

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

Περισσότερα...

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στην Αρχαία Κάμειρο Ρόδου

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στην Αρχαία Κάμειρο Ρόδου.

 

Περισσότερα...

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας.

 

Περισσότερα...