Ανακοινώσεις

Α' πρακτικό

Α′ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΠ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Περισσότερα...

Πρακτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ (ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Περισσότερα...

Πρακτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα...

Προκήρυξη

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Περισσότερα...

Ανακοινοποίση

Ανακοινοποίηση στο ορθό τεύχους προκήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Σπιναλόγκας

Περισσότερα...