Ανακοινώσεις

ΤΕΥΔ για την «Προκήρυξη Προμήθειας Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ»

ΤΕΥΔ για την «Προκήρυξη Προμήθειας Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ».

Περισσότερα...

Ματαίωση και Επανάληψη του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πλαστικών Τσαντών, Χάρτινων Τσαντών και Φακέλων για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ»

Ματαίωση και Επανάληψη του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πλαστικών Τσαντών, Χάρτινων Τσαντών και Φακέλων για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ».

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών προς Διάθεση από τα Πωλητήρια του ΤΑΠΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών προς Διάθεση από τα Πωλητήρια του ΤΑΠΑ (ΔΙΟΙΚ/Β/16741/13-12-17, ΑΔΑ: ΨΤΙΛ469ΗΔΞ-Δ6Υ).

Περισσότερα...