Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ (περίπου 7.000 τμχ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ 24.600,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) 

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια – εκτύπωση εισιτηρίων για χρήση σε Μουσεία και σε Αρχαιολογικούς Χώρους στους τύπους (κωδικούς) που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής 

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 13 Α.Χ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 13 Α.Χ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περισσότερα...