Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πλαστικών Τσαντών, Χάρτινων Τσαντών και Φακέλων για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πλαστικών Τσαντών, Χάρτινων Τσαντών και Φακέλων για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ.

Περισσότερα...

Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ μέχρι ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Περισσότερα...