Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΟΔΟΣ ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΥ 52-54)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Τληπολέμου 52 - 54.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΟΔΟΣ ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΥ 44)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Τληπολέμου 44.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ (ΟΔΟΣ ΚΙΣΘΙΝΙΟΥ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Κισθινίου 11 - 13.

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου

 

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

 <<ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ>>

Περισσότερα...