Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου

"Κατασκευή κτηρίου πωλητηρίου στον α.χ. ακρωτηρίου Θήρας".

Περισσότερα...

Πρόσκληση

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Περισσότερα...

Επιστολή

Επιστολή Προέδρου Δ.Σ.

Περισσότερα...

Επιστολή

Επιστολή του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Περισσότερα...

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύμβαση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου χορηγικής πολιτικής

Περισσότερα...