Ανακοινώσεις

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο : «Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» μέχρι τις 17/3/2013

 

Περισσότερα...

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»

 

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Προέδρου ΔΣ ΤΑΠΑ

Εγκύκλιος Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 

 

Διορισμός νέου Προέδρου ΔΣ ΤΑΠΑ

Διορισμός νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 

 

Ανακοίνωση: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 2013 ΤΑΠ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  

Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων