Ανακοινώσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Προκύρηξη Διαγωνισμού για την "Κατασκευή στεγάστρων προστασίας των ακυρωτικών μηχανημάτων εισιτηρίων στις εισόδους των Α.Χ. Κνωσού και Ασκληπιείου Κω"

 

Περισσότερα...

Προκύρηξη για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στον ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΛΛΑΣ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)  του Υπουργείου Πολιτισμού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με προθεσμία είκοσι (20) ημερών και με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αναψυκτηρίου στον  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΛΛΑΣ.

 

Περισσότερα...

Προκύρηξη Διαγωνισμού για την «Διαμόρφωση της εισόδου των Α.Χ. Ασκληπιείου Επιδαύρου και Μυκηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Κτηρίων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση της εισόδου των Α.Χ. Ασκληπιείου Επιδαύρου και Μυκηνών» προϋπολογισθείσας δαπάνης  67.639,48 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Περισσότερα...

Προκύρηξη για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στον ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)  του Υπουργείου Πολιτισμού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με προθεσμία είκοσι (20) ημερών και με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αναψυκτηρίου στον  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ.

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση 1000 μπλοκ γραμματίων είσπραξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση 1.000 (χιλίων) μπλοκ γραμματίων είσπραξης για τις ανάγκες του γραφείου εισιτηρίων του ΤΑΠ μέχρι ποσού 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα...