Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση 1000 μπλοκ γραμματίων είσπραξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση 1.000 (χιλίων) μπλοκ γραμματίων είσπραξης για τις ανάγκες του γραφείου εισιτηρίων του ΤΑΠ μέχρι ποσού 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρολλών χαρτοταινίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ρολών χαρτοταινίας (5.000-5.500 τεμ.) για τα αυτόματα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων μέχρι ποσού 15.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Κάστρο της Πάργας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)  του Υπουργείου Πολιτισμού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με προθεσμία είκοσι (20) ημερών και με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αναψυκτηρίου στο ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΓΑΣ.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή την 25-4-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΑ, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα.Προθεσμία υποβολής προσφορών : 25/4/2014

Περισσότερα...

Ορθή επανάληψη : Προκήρυξη Διαγωνισμού για την μεταφορά βιβλίων, εκμαγείων, εισιτηρίων του ΤΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η μεταφορά βιβλίων, εκμαγείων και εισιτηρίων του ΤΑΠΑ σε όλη την χώρα με προορισμό τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία , προϋπολογισµού 85.000,00 € μή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.


Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή στις 29/4/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12η π.µ,στα Γραφεία του Ταµείου Αρχ/κών Πόρων και Απαλ/σεων, στην οδό Πανεπιστηµίου 57,Αθήνα,4ος όροφος.Προθεσμία υποβολής προσφορών : 29/4/2014

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εκτύπωση - Προμήθεια Εισιτηρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια – εκτύπωση 5.225.000 τεµαχίων εισιτηρίων εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους, έτους 2014, σε 52.250 µπλοκ προϋπολογισµού 63.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.


Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή στις 24/4/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11η – 12η π.µ,στα Γραφεία του Ταµείου Αρχ/κών Πόρων και Απαλ/σεων, στην οδό Πανεπιστηµίου 57,Αθήνα,4ος όροφος.Προθεσμία υποβολής προσφορών : 24/4/2014

Περισσότερα...