Ανακοινώσεις

Αποσφράγιση δικαιολογητικών υπηρεσιών μεταφοράς

Αθήνα, 14/5/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαϊου 2013 και ώρα 10:30.

Σας ευχαριστώ Α.Τσόγκας

Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Σπιναλόγκας

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Σπιναλόγκας.

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες από το πωλητηρίο της Μονεμβασιάς

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων του ΤΑΠ

Προκήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων του ΤΑΠ

Περισσότερα...

Φωτογραφίες από το πωλητηρίο του Μυστρά

 

Περισσότερα...