Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών εφαρμογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  στα πλαίσια της εμπορικής του στρατηγικής επιθυμεί να διευρύνει τον κύκλο των πωλούμενων προϊόντων του και κυρίως να τον εμπλουτίσει με προϊόντα πρωτότυπα, σύγχρονα, με υψηλές προδιαγραφές και εναρμονισμένα με την αισθητική και το ύφος των πωλητηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 15/3/2014

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση του συστήματος έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων - συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων σε 13 αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της χώρας, συνολικού ποσού 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 7/3/2014, 12:00μμ

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ/1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014


Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 75 θέσεων ΣΟΧ 1/2014 για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, θα γίνονται δεκτές από 06/02/2014 μέχρι και 17/02/2014.

Περισσότερα...

2ο Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ταμειακών μηχανών

2ο Πρακτικό επιτροπής διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ταμειακών μηχανών του ΤΑΠ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους :

Περισσότερα...