Ανακοινώσεις

Γ' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων

Γ' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παραγωγή και προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων Μουσείων και Μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ.

Περισσότερα...

Β' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων

Β' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων, μουσείων και μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ. 

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης κτιρίου στον Αρχ/κο χώρο Φιλλίπων

Πρόσκληση Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιρίου στον Αρχ/κο χώρο Φιλλίπων σε πωλητήριο του ΤΑΠ.

 

Περισσότερα...

Α' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων

Α' Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραγωγή και Προμήθεια πιστών αντιγράφων εκθεμάτων, μουσείων και μνημείων για τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ  

 

Περισσότερα...

Το νέο Πωλητήριο στο Μυστρά

Το πωλητήριο στεγάζεται στην ισόγεια στάθμη μεσαιωνικού κτηρίου, πλησίον της κεντρικής πύλης εισόδου στην καστροπολιτεία, που αποκαταστάθηκε για τον σκοπό αυτό από το Τεχνικό Τμήμα της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε. Το κτήριο αποτελεί το κέλυφος για την υποδοχή της νέας χρήσης του πωλητηρίου, χωρίς να αλλοιώνεται η εξωτερική του μορφή και με τις ελάχιστες εργασίες επισκευής και συντήρησης, ώστε να είναι λειτουργικό.

Περισσότερα...