Ανακοινώσεις

Διορισμός Νέου Προέδρου ΤΑΠ

 Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΠ ορίζεται η

 η κ. Παρασκευή Σιδηροπούλου, στατιστική αναλύτρια με ειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).