Ανακοινώσεις

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα (της προηγούμενης διακήρυξης) πατήστε εδώ.